Szkolenia coachingowe

Czy wysoki iloraz inteligencji, zdobyte tytuły naukowe są gwarantem sukcesu? Okazuje się, że nie. Psycholog Daniel Goleman uważa, że sukces życiowy tylko w 20% zależy od IQ, a w 80% od umiejętności kierowania emocjami.

Coaching to moment sięgania do tych osobistych motywacji, który uruchamia indywidualną drogę rozwoju. Dociera do ograniczających przekonań, które blokują skuteczne działania oraz do tych mechanizmów, które tworzą nasze osobiste strategie sukcesu.

MBTI® czyli Myers – Briggs Type Indicator oraz teoria typu psychologicznego mająca szerokie i praktyczne zastosowanie w biznesie. Jednym z pierwszych kroków jest poznanie siebie i zrozumienie, czym różnimy się od osób, z którymi współpracujemy.

Szkolenie w swoim założeniu zmienia podejście z „muszę” na „mogę i chcę”. Szkolenie jest poświęcone doskonaleniu kompetencji wspierania siebie w kontekście stosowania komunikacji coachingowej. Zasadniczym celem szkolenia jest odnalezienie sposobów na skuteczne mobilizowanie się do działania zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym.

Intensywne, pełne praktycznych porad szkolenie dla wszystkich, którzy potrzebują solidnej dawki wiedzy o możliwościach drzemiących w ich potencjale i posiadanym typie osobowości.

Kontakt

ul. Aleja Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

E-mail: biuro@edu4u.info.pl

Telefon: 515-577- 306

Szukaj